Van điều áp Duplomatic

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý chuyên cung cấp van khí nén, xy lanh khí nén, bơm thủy lực Duplomatic tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm:

Model sản phẩm:

Solenoid valve DS5-RSA4/12N DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Solenoid valve coil DS5-RSA4/12N HPQ Vietnam
Solenoid valve DS5-S2/12N Web: www.hpqtech.com
Solenoid valve coil DS5-S2/12N Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
GP - External gear pumps 11100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
1P - External gear pumps 11110 HPQ Vietnam
IGP - Internal gear pumps 12100 Web: www.hpqtech.com
DFP - Fixed displacement vane pumps 13100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
PVD - Variable displacement vane pumps with direct adjuster 14100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
PVE - Variable displacement vane pumps with direct pressure regulator 14110 HPQ Vietnam
New vane pumps PVE series 30.  Web: www.hpqtech.com
They are variable displacement vane pumps with direct pressure regulator. Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Available in four dimensions with... DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
PVA - Variable displacement vane pumps with pilot adjuster 14200 HPQ Vietnam
VPPM - Variable displacement axial-piston pumps for  Web: www.hpqtech.com
medium-high pressure 16100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
VPPL - Variable displacement axial-piston pumps  DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
for medium-low pressure 16200 HPQ Vietnam
CRQ - Pilot operated pressure control valve 21110 Web: www.hpqtech.com
DBV - Direct operated pressure control valve 21120 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
PCK06 - Two- and three-way pressure compensator with DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
fixed or variable adjustment 21140 HPQ Vietnam
CD1-W - Direct operated pressure control valve 21200 Web: www.hpqtech.com
Details RM*-W - Pressure control valves 21210 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details RQ*-W - Pressure relief valves 21220 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details RQ*P - Solenoid operated pressure relief valves 21300 HPQ Vietnam
RQM*-W Solenoid operated pressure relief valve with unloading Web: www.hpqtech.com
and pressure selection 21230 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details RQM*-P - Solenoid operated pressure relief valves DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
with unloading and pressure selection 21310 HPQ Vietnam
Details MRQA - Unloading valve (for circuits with accumulator) 21400 Web: www.hpqtech.com
Details RQ**-P - Unloading valve (for circuits with accumulator) 21410 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details RQ*M*-P - Unloading valve with automated or solenoid DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
operated venting 21420 HPQ Vietnam
Details RQM*K-P - Solenoid operated pressure relief valves with unloading Web: www.hpqtech.com
and pressure selection - explosion proof ATEX 94/9/CE 21510 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
The RQM*K-P valves are explosion-proof pressure relief valves,  DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
available in in ISO 6264 (CETOP RP 121H) subplate HPQ Vietnam
mounting version with three nominal Web: www.hpqtech.com
Z*P - Pressure reducing valves 22300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Sequence valve (S) unloading valve (U) backpressure valve (T) DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
balancing valve (X) 23300 HPQ Vietnam
Details ZC2 - Balancing valves 24300 Web: www.hpqtech.com
Details DZC* - Balancing valves 24310 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
RS* - Double-acting throttle flow control valve  31200 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details RSN* - Single-acting throttle flow control valve HPQ Vietnam
RPC1 - Pressure and temperature compensated flow control valve 32200 Web: www.hpqtech.com
Details RPC* - Pressure and temperature compensated Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
flow control valves 32300 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
RPC1-T3 - Pressure and temperature compensated three-way HPQ Vietnam
flow control valve 32250 Web: www.hpqtech.com
Details RPC*-*T3 - Pressure and temperature compensated Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
three-way flow control valves 32350 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
CP1R*-W - Roller operated fast/slow speed selection valve 36100 HPQ Vietnam
K4WA/C - Deceleration valve 36200 Web: www.hpqtech.com
DL2 - Solenoid operated directional control valve, Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
compact version - ISO 4401-02 (CETOP R02) 41100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
pmax 250 bar Qmax 20 l/min HPQ Vietnam
Direct acting, subplate mounting directional control valve, Web: www.hpqtech.com
with mounting surface according to ISO 4401-02 (CETOP... Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details DS3 - Solenoid operated directional DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
control valve ISO 4401-03  41150 HPQ Vietnam
Details DL3 - Solenoid operated directional control valve Web: www.hpqtech.com
in compact execution 41211 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
pmax 280 bar Qmax 50 l/min Suitable for the mobile sector DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
(agricultural machines), it has four different surface treatments HPQ Vietnam
available: standard phosphating, carbonitriding with... Web: www.hpqtech.com
Details DL3B - 8 watt solenoid operated directional Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
control valve - ISO 4401-03 (CETOP 03) 41220 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details Solenoid operated directional control valve HPQ Vietnam
with junction box NFPA D03 41230 Web: www.hpqtech.com
Details MDS3 - Solenoid operated directional control valve 41251 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details MDF3 - Shut-off solenoid valve  41270 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details DS5 - Solenoid operated directional control valve 41310 HPQ Vietnam
 Details Solenoid operated directional control valve with junction Web: www.hpqtech.com
box NFPA D05 41320 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details DL5 - Solenoid operated directional control valve DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
in compact execution 41330 HPQ Vietnam
pmax 320 bar Qmax 125 l/min Suitable for the mobile sector Web: www.hpqtech.com
(agricultural machines), it has four different surface treatments Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
available: standard phosphating, carbonitriding with... DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details DL5B - DC Solenoid operated directional control valve HPQ Vietnam
in compact execution  41335 Web: www.hpqtech.com
pmax 320 bar Qmax 125 l/min Suitable for the application in Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
the mobile sector (agricultural machines). DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
The valve is available with DC current solenoids only.The... HPQ Vietnam
Details DD44 - Solenoid operated directional control valve 41350 Web: www.hpqtech.com
BD6 - Bankable directional control valve 44100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details BLS6 - Bankable load sensing proportional control valve 44150 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
E*P4 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41400 HPQ Vietnam
41400 catalogue updating: new high pressure version Web: www.hpqtech.com
Details DSP7 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41420 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
41420 catalogue updating: new high pressure version DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details DSP10 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41440 HPQ Vietnam
DS(P)*M - Solenoid operated directional control valves with monitored spools 41505 Web: www.hpqtech.com
DT03 - Poppet type solenoid operated directional control valve 42200 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details MDT - Poppet type solenoid operated directional control valve  42250 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details KT08 - Poppet type solenoid operated valve - cartridge type 43100 HPQ Vietnam
DSH* - Lever operated directional control valve 41600 Web: www.hpqtech.com
Details DSR3 - Roller cam operated directional control valve  41610 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details DSA* - Pneumatically operated directional control valve DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details DSC3 - Hydraulically operated directional control valve  41630 HPQ Vietnam
Details DSB* - Self-reversing valve 41640 Web: www.hpqtech.com
EC - Electric connectors 49000 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details ECL - Power saving device for on-off solenoid valves 49300 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details ECF - Amplified connector for fast command HPQ Vietnam
for on-off single solenoid valves49310 Web: www.hpqtech.com
Check valves VSK* - Shuttle valves - cartridge type 45110 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
VR*-I - Check valves - cartridge type 45100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details VD*-W* - Check valves - mounting in-line 45200 HPQ Vietnam
Details VR*-P - Check valves - subplate mounting 45300 Web: www.hpqtech.com
Details VP*-P*-MU - Hydro-pilot operated check valves 46300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
CFP - Filling valves  46400 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Logic elements - LC* Cartridge valves - LP* Covers 48900 HPQ Vietnam
PM* - Subplates for pressure control valves, Web: www.hpqtech.com
flow control valves and directional valves 51000 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
PE - Blanking plate 59000 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
P2A*L - Manifolds for ISO 4401-03 valves with side ports 52100 HPQ Vietnam
Details P2X*M - Manifolds for ISO 4401-03 valves with ports on rear 52110 Web: www.hpqtech.com
P2* - Modular subplates for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves 52000 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details P4D* - Modular subplates for ISO 4401-05 valves 53000 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
RM4*-MP - Subplate with pressure relief valve 53200 HPQ Vietnam
Details P4D-RQM5 - Modular subplate with pressure relief valve Web: www.hpqtech.com
and unloading solenoid valve 53300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
PRM2 - Direct operated pressure relief valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 61100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details MCD - Direct operated pressure relief valve 61200 HPQ Vietnam
Details MRQ - Pilot operated pressure relief valve 61220 Web: www.hpqtech.com
Details PBM3 - Backpressure valve 61260 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details RQ4M - Pilot operated pressure relief valve 61300 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details PRM7 - Pilot operated pressure relief valve 61410 HPQ Vietnam
Details MZD - Direct operated three-way pressure reducing valve 62200 Web: www.hpqtech.com
Details Z4M - Pilot operated pressure reducing valve 62300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details PZM7 - Pressure reducing valve  62410 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details MSD - Direct operated sequence valve 63200 HPQ Vietnam
Details SD4M - Direct operated sequence valve 63300 Web: www.hpqtech.com
Details PCM3 - Two and three-way pressure compensator, Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
with fixed or variable adjustment 63310 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details PCM5 - Two-way pressure compensator with fixed adjustment 63320 HPQ Vietnam
Details PCM8 - Two- and three-way pressure compensator with Web: www.hpqtech.com
fixed adjustment 63520 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
QTM2 - Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 64100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details MERS - Flow restrictor valve 64200 HPQ Vietnam
Details QTM5 - Flow restrictor valve 64310 Web: www.hpqtech.com
Details QTM7 - Flow restrictor valve 64410 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details RPC1*/M - Flow control valve 66200 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details RPC1*/4M - Flow control valve 66300 HPQ Vietnam
CHM2 - Direct check valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 65100 Web: www.hpqtech.com
Details MVR - Direct check valve 65200 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details MVR-RS/P - Direct check valve with flow restrictor 65210 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details MVPP - Pilot operated check valve 65250 HPQ Vietnam
Details VR4M - Direct check valve 65300 Web: www.hpqtech.com
Details CHM5 - Pilot operated check valve 65360 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details CHM7 - Pilot operated check valve 65410 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
RLM3 - Electric fast/slow speed selection valve 66260 HPQ Vietnam
HC2 - ISO 6020/2 - DIN 24554 tie rods cylinders 71000 Web: www.hpqtech.com
HCX - Tie rods servo-cylinders 71100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
HC3 - ISO 6022 heavy duty cylinders - DIN 24333 71200 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
CRE - Direct operated pressure control valve with electric HPQ Vietnam
proportional control 81100 Web: www.hpqtech.com
Details PRED3 - Direct operated pressure control valve 81210 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details PRED3G - Direct operated pressure control valve, DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
for open loop, with integrated electronics 81220 HPQ Vietnam
Details PRED3J - Direct operated pressure control valve Web: www.hpqtech.com
for closed loop, with integrated electronics 81230 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam
Details PRE3 - Pilot operated pressure control valve 81240 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor
Details PRE3G - Pilot operated pressure control valve, for open loop HPQ Vietnam
with integrated electronics 81250 Web: www.hpqtech.com

Thông tin người đăng

Họ tên Minh Trực
Điện thoại 0938371389
Email

Tin liên quan

ván trượt điện | Xe điện tự cân bằng | Xe điện thông minh  | Khách sạn Quý Thành Hotel | Laptop giá rẻ |  Trượt băng | pin laptop | pin laptop battery | Sửa két sắt | Mở két sắt |  Room for rent district 7 | Phòng cho thuê quận 7 |  Khách sạn quận Tân Phú  |Hotel district Tan Phu  | Jumbo bag | Bao FIBC |  Bao JUMBO | Bao bì PP dệt |  Bao container | Sản xuất bao Jumbo | Big bag | Bulk bag | Container bag | FIBC bag | Jumbo sack |Woven PP bag | Woven bag | KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH | KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ | Room for rent in Binh Thanh district | Trượt băng Giáng Sinh | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Trái cây Miền Nam SG Fruit |  Máy công cụ | Máy tiện CNC | Máy phay CNC | Máy cắt Laser CNC | HDD Server SAS HP 146G 15K 3.5 Fujitsu SAS 300G 15K 3.5 HP 146G 10k 2.5 | Free everyday learning English | Hướng dẫn viết module Nukeviet 4 | đăng tin đà nẵng | rao vặt đà nẵng | Sài Gòn Fruit | Cá Đù 1 nắng Phan Thiết | Cho thuê xe 7 chổ toyota fortuner nội thành các tỉnh | Trang sức dây chuyền vòng đeo tay bông tai nhẩn giá rẻ | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Liên kết tài trợ

dao cat cong nghiep

 
sài gòn trái cây

Tin Giai Tri

Chống lão hóa jeunesse

Machine Tool

Learning Study English Free

Bao Jumbo FIBC Container

Ra Giuong

saigon fun club

Apartment for rent in district 1

Truot Bang

Room for rent

hover board

Giai Chap Dao Han

Uk Laptop

Rao vat

ban cung

Xe bus buyt du lich khach Daewoo

May cong cu phu tung

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây