Học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1,2,3
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Theo Quyết định số 2513 /QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục)
 
 • TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 1:
   
 •  Đối tượng:
  Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1, có một trong các điều kiện sau:
  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1;
  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
  Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
   Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)

  Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
  Chuyên đề 1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam
  Chuyên đề 3. Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông (GDPT) và quản trị nhà trường THCS
  Chuyên đề 4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS
  Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
  Chuyên đề 5. Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS
  Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1
  Chuyên đề 7. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THCS
  Chuyên đề 8. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS
  Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THCS
  Chuyên đề 10. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế
  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
  1. Tìm hiểu thực tế
  2. Hướng dẫn viết thu hoạch
  3. Viết thu hoạch.
   Chứng chỉ:
  Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục
 • TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 2:
   
 •  Đối tượng:
  Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2, có một trong các điều kiện sau:
  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2;
  – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
  Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
   Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)

  Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
  Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước
  Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo
  Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
  Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS
  Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
  Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS
  Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2
  Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS
  Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS
  Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS
  Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS
  Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
  1. Tìm hiểu thực tế
  2. Hướng dẫn viết thu hoạch
  3. Viết thu hoạch.
   Chứng chỉ:
  Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.
 • TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 3
   
 •  Đối tượng:
  Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3
  Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
   Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)

  Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
  1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
  2. Đổi mới chương trình GDPT và các nhiệm vụ trọng tâm của GDPT
  3. Quản lý nhà nước về GDPT
  4. Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS
  Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
  1. Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS
  2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3
  3. Các phương pháp dạy học ở trường THCS
  4. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh THCS
  5. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong trường THCS
  6. Phối hợp giữa nhà trường, gia đinh và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS
  Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
  1. Tìm hiểu thực tế
  2. Hướng dẫn viết thu hoạch
  3. Viết thu hoạch.
   Chứng chỉ:
  Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng 3 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.
 • HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC
   Học phí: 3.000.000đ
  Thời gian đào tạo: 1,5 tháng
  Ca tối: 18h – 21h tối 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7
  – Ca ngày: 8h – 16h30 chủ nhật
   Địa điểm học:
   Tại HCM: Số 546 Lê Hồng Phong, P 10, Quận 10, Tp.HCM
  Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú ( Cách cổng khu công nghiệp Tân Bình 800m)
   Tại Bình Dương: 80 đường GS1, P.Đông Hòa, TX Dĩ An
   Tại các tỉnh khác: Liên hệ để biết địa điểm cụ thể
   Hồ sơ:
  – Bằng tốt nghiệp photo
  – 
  02 ảnh 3×4
  – 01 giấy CMT photo
  – Phiếu đăng ký học (theo mẫu)
 • QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TRUNG TÂM:
  ♦ Giảm học phí khi đăng ký từ 2 người trở lên
  ♦ Giảm học phí khi đăng ký học chương trình thứ 2 tại trung tâm
  ♦ Được đào tạo với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục tiểu học
  ♦ Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng
   Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆT
  Add:
   Số 546 Lê Hồng Phong – P.10 – Q. 10 – Tp Hồ Chí Minh
  Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú ( Cách cổng khu công nghiệp Tân Bình 800m)
  Hotline: 0985 34 66 33 – 0909 145 089 ( Ms. Phương)
  Email: nguyenphuong.gdcnv@gmail.com
  Skype: phuongphuong145
  Website: https://tuyensinhtoanquoc.net/
  Facebook:  https://www.facebook.com/nghiepvusuphamtaihcm/
  • Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học
  • Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông
  • Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
   
   
   

  Thông tin người đăng

  Họ tên Phương Thị Nguyễn
  Điện thoại 0909145089
  Email

  Tin liên quan

  ván trượt điện | Xe điện tự cân bằng | Xe điện thông minh  | Khách sạn Quý Thành Hotel | Laptop giá rẻ |  Trượt băng | pin laptop | pin laptop battery | Sửa két sắt | Mở két sắt |  Room for rent district 7 | Phòng cho thuê quận 7 |  Khách sạn quận Tân Phú  |Hotel district Tan Phu  | Jumbo bag | Bao FIBC |  Bao JUMBO | Bao bì PP dệt |  Bao container | Sản xuất bao Jumbo | Big bag | Bulk bag | Container bag | FIBC bag | Jumbo sack |Woven PP bag | Woven bag | KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH | KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ | Room for rent in Binh Thanh district | Trượt băng Giáng Sinh | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Trái cây Miền Nam SG Fruit |  Máy công cụ | Máy tiện CNC | Máy phay CNC | Máy cắt Laser CNC | HDD Server SAS HP 146G 15K 3.5 Fujitsu SAS 300G 15K 3.5 HP 146G 10k 2.5 | Free everyday learning English | Hướng dẫn viết module Nukeviet 4 |  Sài Gòn Fruit | Thiết kế videos TVC Robot cho sản phẩm giới thiêu công ty | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

  Liên kết tài trợ

  dao cat cong nghiep

   
  sài gòn trái cây

  Tin Giai Tri

  Chống lão hóa jeunesse

  Machine Tool

  Learning Study English Free

  Bao Jumbo FIBC Container

  Ra Giuong

  saigon fun club

  Apartment for rent in district 1

  Truot Bang

  Room for rent

  hover board

  Giai Chap Dao Han

  Uk Laptop

  Rao vat

  ban cung

  Xe bus buyt du lich khach Daewoo

  May cong cu phu tung

  Đăng nhập thành viên
  Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây