Bán chó con Becgie lai nhà nuôi 2 tháng tuổi,8 kg

Bán chó con Becgie lai nhà nuôi 2,5 tháng tuổi, 8 kg : 2 cái như hình

Giá 1.500.000/con. Liên hệ : anh Thành : 0909.44.91.92

Đá đóng bình luận