Bán cho nhật lai mới sinh khỏe mạnh vàifnh bảo đảm với chó nha nuôi

Mình cần bán 3 bé cún đều là cái khỏe mạnh quấn quýt chu… Ăn uống nhiều… Ai mua inbox để trao đổi…ngoài thị Trường rất nhiều giá nhưng ko đảm bảo nhưng mình đam bảo. Sdt 0906969714 Tuân

Đá đóng bình luận