Bán máy phát điện 4.5 kva Yanmar,nhap khau Ỉraq,chay dau điesel

May có tay giật và đề bình accu,mới 100%,chưa rodage,dư dùng cần bán

Đá đóng bình luận