Bán tủ đông 2 cánh Alaska (1m x 0,5m x 1m)

Tủ đông 2 cánh Alaska

Ngăn chứa 7kg

Model: BD-2399B

Dài 1m, rộng 0,6m, cao 1m

Dùng điện 220V

Đá đóng bình luận