Cá rồng yuki tại việt nam nhà phân phối

Ưới ánh sáng tự nhiên cá thường lên màu đẹp hơn khi đưa vào bể nên người chơi thường thêm đèn trong các bể cá sao cho giống và phù hợp với ánh sáng tự nhiên. Nước tốt cùng thức ăn luôn thay đổi đa dạng cũng giúp cá nhanh lớn và khỏe mạnh.

Đá đóng bình luận