Cần bán bộ cồng chiêng Tây Nguyên và 1 máy ảnh cổ POLAROID

Cần bán 1 bộ cồng chiêng Tây Nguyên và 1 máy ảnh cổ hiệu Polaroid. Trọn bộ bao gồm 8 cồng và 5 chiêng, kích thước như hình. Mong tiếp anh em đam mê và thiện chí. Xem hàng tại tp HCM.

Đá đóng bình luận