Card màn hình Acer chơi game 128 bit

Cần bán 1 card màn hình asus 512mb 128bit chơi game và 1 nguồn công suất thực hãng acbel.

Đá đóng bình luận