Chị Thúy người miền Tây 43 tuổi chuyên chăm bé, chăm người già

Chị Thúy người miền Tây 43 tuổi chuyên chăm bé, chăm người già, giúp việc nhà , nuôi bệnh, có kinh nghiệm làm việc, sạch sẽ, làm việc lâu dài, tết ở lại không về, lương yêu cầu từ 4,5tr đến 7tr. Điện thoại 0906848663 Chị Thúy

Đá đóng bình luận