Chuyên nhận dặm vá lăn lại sơn nước, sơn dầu, chống thấm, xây tô…

Chuyên nhận dặm vá lăn lại sơn nước 7N/m2, bao vật tư 15N/m2, trét mới 30N/m2, sơn dầu, phun gai, gấm, chống thấm vách song, bông tróc, thạch cao, xây tô ốp lát, có lương tâm nghề nghiệp.

Liên Hệ: 0978811353 – Dũng (Quận Tân Bình)

Đá đóng bình luận