Đầm Big size (75kg) thanh lý tại Quận 1

Đầm mới 98% mới mặc qua 1 lần thì xuống ký bận không vừa nên Pass lại giá 80.000/cái

Mua bán tại Quận 1- HCM

Đá đóng bình luận