Dây Nịt Giả Da Cá Sấu Cho Nam

Vui lòng gọi điện thoại trực tiếp, không nhắn tin. Cám ơn.

Dây nịt thời trang và đẹp.

Có ba màu như hình.

Dây nịt vân cá sấu.

Giá: 50.000 một cái.

Mua bán tại nhà.

Số điện thoại ở bên góc phải trên.

Nam (1984)

Đá đóng bình luận