Lan rừng ghép gốc vú sữa siêu đẹp siêu khoẻ

Bán nhanh 2 giàn Lan Rừng (ngọc điểm, trầm tím, giả hạt, …) trồng ghép gốc vú sữa. Chắc khoẻ, đang chờ nở bông.

Bao gồm 2 kệ thép lỗ ngang 1.8m cao 2m để treo Lan

Thương lượng cho người thiện chí

Đá đóng bình luận