Phần mềm kế toán SThink Accounting

Bán Phần mềm kế toán SThink Accounting
ID duy nhất : #259784
Giá : VND
Vị Trí : ,
Đăng trên : 30.06.2020 at 09:45
Hết hạn vào : Expired

Mô tả

Bài viết giới thiệu về phần mềm kế toán SThink Accounting. Sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các ưu điểm của sản phẩm này.

Phần mềm SThink bao gồm 16 phân hệ. Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán cơ bản, chuẩn theo thông tư, nghị định của nhà nước. Giảm thiểu phần lớn khối lượng công việc cho kế toán của công ty.

Giới thiệu phần mềm kế toán SThink Accounting
Giới thiệu phần mềm kế toán SThink Accounting
Phần mềm kế toán SThink Accounting được chia bố cục thành nhiều phân hệ, gồm:
Hệ thống
Các chức năng quản lý người sử dụng.
Quản lý số liệu.
Quản lý các danh mục dùng chung.
Thực hiện các khai báo ban đầu.
Các tiện ích.
Tổng hợp
Phân hệ kế toán tổng hợp đóng vai trò tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ.

Cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ.
Kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.
Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán.
Tra cứu số liệu chung của toàn hệ thống.
Tiền mặt, tiền gởi, tiền vay
Quản lý nguồn thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng.
Theo dõi thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp.
Theo dõi các khoản vay, thời hạn vay và các thu chi khác.
Bán hàng
Quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ).
Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.
Phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn.
Báo cáo về doanh thu bán hàng – theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh. Công nợ phải thu – theo khách hàng, theo hóa đơn, theo hợp đồng…
Theo dõi công nợ.
Các báo cáo chi tiết quản lý công nợ của khách hàng, thúc đẩy việc thu tiền đúng hạn, kịp thời
…xem tiep….https://sthink.com.vn/gioi-thieu-tong-quan-phan-mem-ke-toan-sthink-accounting.html

Thư viện Ảnh