Lồng nuôi chào mào chưa sử dụng

Cần bán lồng chào mào, đã mua 2 tháng nhưng chưa dùng đến. Kèm áo lồng như hình.

Đá đóng bình luận