Lớp: Mỹ Thuật lắp ghép mô hình quân sự tuyển sinh

Lớp: Mỹ Thuật lắp ghép mô hình quân sự tuyển sinh.

– Dạy và giới thiệu việc làm ổn định cho sinh viên, thanh niên làm thêm. Giờ học và làm tự do, thu nhập ngay khi bắt đầu học, 5- 10tr/tháng.

* Học phí:

+ Lớp cơ bản 3tr

+ Lớp nâng cao 5tr.

Địa chỉ lớp học : căn hộ Topaz Home, Phan V Hớn, Quận 12.

LH: A Kha. 0903025985

Đá đóng bình luận