Nhận dặm vá, sơn nước nhà cũ 5N/m2, bao vật tư 12N/m2, trét mới 20N/m2

Nhận dặm vá, sơn nước nhà cũ 7 ngàn/m2, bao vật tư 20 ngàn/m2, trét mới 30 ngàn/m2, gấm gai 30 ngàn/m2, sơn dầu 40 ngàn/m2, sửa chữa hồ, ít cũng nhận, có thi công trần thạch cao.

Điện thoại: 0939353521 – Anh Toàn

Đá đóng bình luận