Nhận dặm vá, sơn nước nhà cũ 5N/m2, bao vật tư 12N/m2, trét mới 20N/m2

Nhận dặm vá, sơn nước nhà cũ 7N/m2, bao vật tư 20N/m2, trét mới 30N/m2, gấm gai 30N/m2, sơn dầu 40N/m2, sửa chữa hồ, ít cũng nhận, có thi công trần thạch cao. Tel. 0939353521 – A.Toàn

Đá đóng bình luận