Nhận sơn nước, sơn dầu, chống thấm, xây tô, ốp lát gạch men – Giá rẻ

Nhận sơn nước, lăn lại 7.000đ/m2

– Bao vật tư 15.000đ/m2

– Sơn dầu 50.000đ/m2

– Trét bột 30.000đ/m2

– Chống thấm, ố vàng

– Xây tô, ốp lát gạch men

Thợ làm kỹ, sạch đẹp, ít cũng nhận

Liên Hệ: 0939519419 – Vũ

Đá đóng bình luận