Nhận sửa chữa nhà, sơn nước, chống thấm, ít cũng nhận

Nhận sửa chữa nhà, sơn nước lại tường cũ 7.000đ/m2

– Bao vật tư 15.000đ/m2

– Trét bột 30.000đ/m2

Chống thấm vách song, ố vàng, bông tróc, sơn dầu

Làm kỹ đẹp – ít cũng nhận

Liên Hệ: 0979512134 – Anh Vũ

Đá đóng bình luận