Thanh lý 3 đồng hồ điện. Công tơ điện

Ko kinh doanh nhà trọ. Nên thanh lý 3 đồng hồ điện, công tơ điện.

Tình trạng: Đã qua sử dụng nhưng còn mới nguyên.

Giá bán: 100.000 đồng./1 cái

Đá đóng bình luận