Thanh lý lô đầm trung niên voan 2 lớp

Thanh lý 200c đầm trung niên voan 2 lớp

Size : 68kg trở lai

Giá : 48k

Ngoài ra xưởng có nhiều lô đầm lý rẻ và nhận may theo yêu cầu từ ít đến nhiều

Đá đóng bình luận