thanh lý nhiều điện thoại nokia ,sam sung cổ giá rẻ

thanh lý nhiều điện thoại nokia ,sam sung cổ giá rẻ.có 300 mẫu điện thoại cổ trên hình.anh em cần máy nào alo nhé.

Đá đóng bình luận