Xuân 45 tuổi, người Trung, cần tìm việc giữ em bé sơ sinh

Xuân 45 tuổi, người Trung, cần tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh tại TPHCM, có kinh nghiệm trong công việc, nguyện vọng làm lâu dài, tết ở lại không về, lương 4,5 triệu. Điện thoại. 0982047543

Đá đóng bình luận