Lưu trữ Danh mục: Việc làm

Việc làm

Trúc 45 tuổi, người Trung, cần tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệ

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Minh nữ 40t, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Nhung 35 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Nữ 38 tuổi, quê miền Bắc cần tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Dương 44 tuổi, quê miền Trung, tìm việc giúp việc nhà, chăm bệnh

4.500.000 đ

+ Xem thêm

Chị Điểm 40 tuổi người miền Tây, thật thà, chịu khó, tìm việc chăm bé

4.500.000 đ

+ Xem thêm

Nhung 35 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà

4.800.000 đ

+ Xem thêm

Công ty giúp việc Trung Khang chuyên cung cấp người giúp việc nhà

4.800.000 đ

+ Xem thêm

Ngọc 42 tuổi, quê miền Bắc cần tìm việc giữ em bé sơ sinh

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Cần tìm việc chăm bé hoặc giúp việc nhà, tạp vụ.

5.500.000 đ – 6.000.000 đ

+ Xem thêm