Lưu trữ Danh mục: Việc làm

Việc làm

Hồng 45 tuổi, người Trung, cần tìm việc giữ em bé sơ sinh

4.500.000 đ

+ Xem thêm

Cô Tuyết 42 tuổi, quê miền Bắc, tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em

5.500.000 đ

+ Xem thêm

Ngọc 42 tuổi, quê miền Bắc cần tìm việc giữ em bé sơ sinh, nuôi bệnh

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Chị Nga 41 tuổi sức khỏe rất tốt, quê miền Tây, chuyên chăm em bé

4.500.000 đ

+ Xem thêm

Thảo 39 tuổi, tìm việc chăm bé, chăm người già giúp việc nhà

4.500.000 đ

+ Xem thêm

Chị Tư 38 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em

4.800.000 đ

+ Xem thêm

Chị Nguyệt 38 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà

4.200.000 đ

+ Xem thêm

Ngọc 42 tuổi, quê miền Bắc cần tìm việc giữ em bé sơ sinh

5.000.000 đ

+ Xem thêm

Dì Năm, 45 tuổi sức khỏe tốt, quê miền Trung, tìm việc giúp việc nhà

4.500.000 đ

+ Xem thêm

Chuỗi nhà hàng Karaoke- Cafe- K Nguyên tuyển phục vụ Nam/Nữ lương cao

7.000.000 đ – 29.000.000 đ

+ Xem thêm