Ảnh Viện Aó Cưới TIANA Tuyền Học Viên Vừa Học Vừa Làm

ẢNH VIỆN ÁO CƯỚI TIANA 9 Bạch Mai

Tuyển học viên vừa học vừa làm có lương các nghề

– Trang điểm chuyên nghiệp và nâng cao 6.500.000đ/khóa.. Có hỗ trợ Mỹ phẩm

– Chụp ảnh chuyên nghiệp và nâng cao 10.000.000đ/ khóa

– Photoshop chuyên nghiệp và nâng cao 7.500.000đ/khóa.

– Bày lễ ăn hỏi, kết tráp rồng phượng 6.000.000đ/khóa

Học viên học trang điểm chỉ đóng trước 3.500.000đ

Học chụp ảnh và photoshop đóng trước 5.000.000đ

Số tiền còn lại sẽ vừa học vừa làm Có Lương sẽ trả dần

Học 1 tháng sẽ nhận làm việc luôn tại ảnh viện,

Đá đóng bình luận