Bán CD Onix 24bit, đoc được đĩa HDCD

Máy qua sử dụng đang hoạt động bình thường, thương hiệu Anh, 220V, tiếng rất hay

Giá 9tr, vui lòng gọi số 0906738628, quận 4 TPHCM

Đá đóng bình luận