Cần tìm việc, chăm em bé, chăm người già giúp việc nhà, có KN

Nga cần tìm việc, chăm em bé, chăm người già giúp việc nhà, có kinh nghiệm làm việc, sạch sẽ, làm việc lâu dài, tết ở lại không về, lương yêu cầu từ 4,5tr đến 6tr. Điện thoại 0938638663– Nga

Đá đóng bình luận