Phần mềm quản lý bán cửa hàng nhôm kính

Phần mềm quản lý bán cửa hàng nhôm kính

+ Theo dõi tồn kho, công nợ, nhà cung cấp.

+ Xây dựng các chương trình khuyến mãi linh hoạt và chăm sóc khách hàng thân thiết.

http://www.e-biz.com.vn

Đá đóng bình luận