Thanh lý gấp lô máy lạnh Daikin âm trần và đấu ống daikin cao cấp

THANH LÝ GẤP LÔ MÁY LẠNH DAIKIN ÂM TRẦN VÀ ĐẤU ỐNG DAIKIN CAO CẤP NHƯ SAU:

Loại SL

Máy lạnh Daikin FDBNQ18MV1 1

Máy lạnh Daikin FDBNQ13MV1V 1

Máy lạnh Daikin FCNQ18MV1F 2

Máy lạnh Daikin FHNQ18MV1 1

Máy lạnh Daikin FDBNQ09MV1 3

Đá đóng bình luận