Boot da hiệu Kokk size 42.5 fix 43

Điểm nhấn của đôi giày là toàn bộ dây giày được làm bằng da.

Tình trạng gần như mới, đế hầu như chưa mòn

Đá đóng bình luận