Boot Fatte A Mano size 42 fix 42.5

Em không biết thương hiệu này, chỉ thấy đề made in Italy. Chất da đẹp, màu trông độc, lạ. Làm thủ công bằng tay. Mũi hơi móp tí do hàng về em chụp luôn. Đảm bảo đến tay các bác đẹp như mới. Em soi thì có vết xước 1 tí teo ở hông, nhìn bình thường không thấy.

Đá đóng bình luận